Sedlar

Äldre Sedlar – 1873
Smålands privat bank 3 riksdaler banco 1837 1? hål riss stärkt rygg 1000 Bild 1 Bild 2
32 sk banco 1856 1/1? 500 Bild 1 Bild 2
8 sk banco 1848 1/1? hål 700 Bild 1 Bild 2
12 sk banco 1848 1 inskrift 900 Bild 1 Bild 2
såld Sedel 32 skilling banco 1840 1 klippt 1500 Bild 1 Bild 2
Sedel 2 riksdaler banco 1836 pappersförlust 1 4000 Bild 1 Bild 2
såld Sedel 2 riksdaler banco 1857 riss 1/1+ 1500 Bild 1 Bild 2
Sedel 2 riksdaler Banco 1857 1/1? 1250 Bild 1 Bild 2
Sedel 2 riksdaler banco 1845 klister 1 2500 Bild 1 Bild 2
Sedel 2 riksdaler banco 1857 1/1+ 1500 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling banco 1843 1/1+ 2500 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling banco 1843 hål 1+ 2500 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling banco 1849 1+ 3000 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling Banco 1849 tejp 1 1500 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling banco 1850 1 1500 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling banco 1852 1/1+ 2000 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling banco 1856 1/1+ 1500 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling Banco 1856 klippt 1 1250 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling Banco 1858 1 1000 Bild 1 Bild 2
Sedel 32 skilling banco 1858 1 800 Bild 1 Bild 2
Sedlar
1 krona 1874-1920 (kotia)
1875 ovikt ca 0 2500
1875 01/0 1850
1875 01/0 räkneveck 1250
1875 1/1? 250
Sedel 1 krona 1914 ovikt ca 0 450 Bild 1 Bild 2
Sedel 1 krona 1916 ovikt 01/0 700 Bild 1 Bild 2
såld Sedel 1 krona 1917 ovikt ca 0 750 Bild 1 Bild 2
Sedel 1 krona 1918 ovikt ca 0 500 Bild 1 Bild 2
Sedel 1 krona 1920 ovikt ca 0 500 Bild 1 Bild 2
1914 0 450
1916 1+/01 250
1918 ca 0 450
1918 ovikt 01/0 kontrollsign 500
1921 ovikt 01/0 450
5 kronor
5 kronor Gefleborgs  1875 hål o klippmakulerad 1 1500 Bild 1 Bild 2
1887 1+/01 4500 Bild 1 Bild 2
såld 1888 1/1+ 3000 Bild 1 Bild 2
5 kronor 1888 bägge namnteckningar tryckta riss 1 2500 Bild 1 Bild 2
såld 1890 1+ 2000 Bild 1 Bild 2
Sedel 5 kronor 1890 äldre typ god 1+ 2500 Bild 1 Bild 2
Sedel 5 kronor 1911 hål 1/1? 1000 Bild 1 Bild 2
1916 ovikt 01/0 3500
1916 1+/01 1500
1916 1+ 1000
1917 1+/01 900
1917 1/1+ 600
1918 1+ 900
Sedel 5 kronor 1918 1 800 Bild 1 Bild 2
1918 1 600
såld 1919 1/1+ 1000
Sedel 5 kronor 1920 riss 1 1500 Bild 1 Bild 2
såld 1920 riss 1? 400
Sedel 5 kronor 1921 1/1+ 900 Bild 1 Bild 2
såld 1921 1/1+ 900
såld 1922 1/1+ 900
såld 1924 litet riss 1+/01 1200
1925 1+ 800
1926 ovikt ca 0 2000
1926 0 1300 fläck
1926 liten hörnförlust 1+ 500
1927 1+/01 1000
1927 1 350
1928 ovikt ca 0 1500
1928 1+ 475
1930 01 700
1930 1+/01 500
såld 1931 ovikt ca 0 1000
1931 01 500
1931 1/1? 200
1932 ovikt ca 0 1000
1932 ovikt 01/0 800
1932 1+/01 200
1933 ovikt ca 0 800
1933 ovikt 01/0 500
1933 01 400
1933 1+/01 200
1934 ovikt ca 0 1000
1934 ovikt 01/0 800
1934 01 400
1935 1 100
1936 ovikt ca 0 600
1936 ovikt 01/0 500
1936 01 300
1936 1+ 200
1937 ovikt ca 0 500
1938 ovikt 01/0 500
1939 ovikt ca 0 500
1939 ovikt 01/0 350
1939 01 175
1940 01/0 200
1941 ca 0 200
1942 ovikt ca 0 150
1942 ovikt 01/0 100
1943 ca 0 100
1944 ovikt ca 0 100
1944 1+ 30
1945 0 100
1946 0 100
1947 0 100
1948 0 100
1948 jub 0 200
1949 0 100
1949 01 40
1950 0 150
1951 0 75
1952 0 40
1954 0 40
1955 0 40
1956 0 40
1959 ovikt ca 0 300
1960 0 40
1961 0 40
1962 0 40
1962* 0 750 såld
1963 0 40
1963* 0 300
1965 0 40
1966 0 40 såld
1966* 0 375 såld
1967 0 40
1967* 0 300
1968 0 40
1969 0 40
1970 0 40
1972 0 40
1973 0 40
1974 0 40
1976 0 40
1977 mörkare röd skrift 0 40
1977 ljusare röd skrift 0 40
1978 0 40
1979 0 40
1981 0 40
10 kronor
Borås Enskilda Bank 1876 1 hörnklipp 2500
Christianstads Enskilda Bank 1894 1 3500
Gefleborgs Enskilda Bank 1875 1 3000
Skånes Enskilda Bank 1894 1/1? riss 3000
Smålands enskilda Bank 1894 1/1? 3000
Östergötlands enskilda bank 10 kr 1894 hålmakulerad 1 2000
såld 1874 1 4000
1877 1 4500
tingad Sedel 10 kronor 1908 riss 1 1500 Bild 1 Bild 2
såld Sedel 10 kronor 1910 1/1+ 2000 Bild 1 Bild 2
1913 ovikt ca 0 4000
1913 01 1500
Sedel 10 kronor 1913 1/1+ 300 Bild 1 Bild 2
1914 1+/01 1250
1915 1/1+ 600
Sedel 10 kronor 1916 god 1+/01 1000 Bild 1 Bild 2
1916 1+/01 1100
1917 ovikt 01/0 2500
1917 1/1+ 500
Sedel 10 kronor 1917 1/1+ 300 Bild 1 Bild 2
1919 1+/01 1500
1920 ovikt ca 0 2500
1920 01/0 1000 skrift
1925 ovikt 01/0 2000
1925 1+/01 500
1926 01 700
1926 1+/01 500
1927 god 1+/01 600
1927 1+/01 500
1928 01 500
1928 1+ 300
1929 ovikt ca 0 2000
1929 1+/01 500
1929 1+ 450
1929 1 125
1930 0 800
1930 1/1+ 250
1931 1+/01 350
1931 1 150
1932 ovikt ca 0 800
1932 1+ 150
1934 ovikt ca 0 900
1934 1+ 125
1934 1/1+ 100
1935 01 200
1936 0 400
1936 ovikt 01/0 kontrollsign 400
1937 01 100
1938 0 250
1939 0 225
1940 ovikt ca 0 250
1940 medaljong nr 525 fläck gem svagt vikt 01 5500
1941 ovikt ca 0 400
1942 ovikt ca 0 400
1943 ovikt ca 0 400
1944 ovikt ca 0 250
1945 ovikt ca 0 250
1946 ovikt ca 0 250
1947 ovikt ca 0 300
1948 ovikt ca 0 250
1949 ovikt ca 0 250
1950 ovikt ca 0 200
1951 0 100
1952 0 100
1953 0 75
1954 0 100
1955 0 75
1956 0 75
1957 0 75
1958 0 50
1959 0 50
1960 0 50
1962 0 50
1963* 0 100 stjärnmärkt såld
1966* 0 100 stjärnmärkt
1968* 0 50 stjärnmärkt
1971* 0 50 stjärnmärkt
1975* 0 50 stjärnmärkt
1976* 0 50 stjärnmärkt
1979* 0 50 stjärnmärkt
1980* 0 50 stjärnmärkt
1984* 0 800 stjärnmärkt
20 kronor
1991 0 75
1992 0 75
1994 0 75
1995 0 75
2015 Astrid ovikt ca 0 50
50 kronor
såld Sedel 50 kronor 1920 riss hål 1/1? 3500 Bild 1 Bild 2
såld Sedel 50 kronor 1928 nålstick god 1+ 3500 Bild 1 Bild 2
1947 1+/01 975 såld
1948 ovikt ca 0 2500
1948 1/1+ 250
1955 01 450
1956 01 600
1959 0 1200
1959 01 450
1959 god 1+ 200
1960 0 1000
1960 01 500
1961 1+ 600
Sedel 50 kronor 1962 ovikt 01/0 750 Bild 1 Bild 2
1962 01 350
1965 0 325
1967 0 325
1970 0 325
1974 0 325
1976 0 325
1979 0 325
1981 0 325
1984 0 325
1986 0 325
1989 0 325
1990 0 325
1965 stjärna 0 600
1970 stjärna 0 500
1974 stjärna 0 500
1974 stjärna 0 500
1976 stjärna 0 500
100 kronor
såld Sedel 100 kronor 1917 riss 1/1? 3500 Bild 1 Bild 2
såld Sedel 100 kronor 1937 riss 1 700 Bild 1 Bild 2
1952 01 450
1954 01 450
1957 01 300
1958 01 300
1960 01 350
1961 01 350
1962 01 350
såld 1962 stjärnmärkt 1+ 2750
1963 0 1000
såld 1963 10 st i nummerföljd ovikta ca 0 7000
såld 1963 5 st i nummerföljd ovikt ca 0 3500
1963 01 350
såld 1965 0 350
1968 0 350
1970 0 350
1971 0 1500
1971 ovikt 01/0 1000
1972 0 350
1974 0 350
1976 0 350
1978 0 350
1980 0 350
1981 0 350
1982 0 350
1983 0 350
1985 0 350
1986 0 350
1987 0 350
1998 0 350
1971stjärna ovikt ca 0 500
1974 stjärna ovikt 01/0 500
1976 stjärna ovikt ca 0 500
1980 stjärna ovikt ca 0 500
500 kronor
1985 01 950
1986 ovikt 01/0 1500
1986 01 950
1997 ovikt räkneveck 01/0 1000
1997 01 750
2001.0 1000
2002 01 750
2007 0 1000
2009 ovikt ca 0 1000
2009 01 750
2013 01 750
1000 kronor
1939 1+ 6500
1952 1/1? 2000
1962 1/1+ 2500
Sedel 1000 kronor 1965 1+/01 2500 Bild 1 Bild 2
1965 1+/01 2500
1971 1+ 2000
Sedel 1000 kronor 1973 1+/01 2500 Bild 1 Bild 2
1973 1+ 2000
1973 1/1+ 1950
1973 1 1700
Sedel 1000 kr 1978 nr 5062309 ovikt 01/0 3500
Sedel 1000 kr 1978 nr 5062310 ovikt 01/0 3500
1991 ovikt 01/0 1500
1991 01 1000
1992 0 1800
1992 01 1000