Om Företaget

Om företaget:

Företagets affärsidé är handel med svenska och utländska mynt och
sedlar, samt metaller och skrot i främst guld, silver och koppar.

Mer utförlig information

 

Erik Svenonius, grundare och ägare:

erik butiken 27 aug 2013