Frimärke/nominalvara säljes

Europa  4 X 10:- i 50 häften. Nominal 2000:-

Säljes för 1500:-